top of page
นโยบายการส่งคืนสินค้า และ การคืนเงิน
Meowwalk  นโยบายการส่งคืนสินค้า และ การคืนเงิน

ไม่รับคืนสินค้า และ ไม่รับคืนเงิน โปรดอ่าน!

การทำเรื่องขอเงินคืน (refund) 
www.meowwalk.com ของเราไม่มีสินค้าคงคลัง เพราะ สินค้าทั้งหมดนั้นเป็น
สินค้าสั่งทำ และ สินค้าทั้งหมดถูกจัดทำขึ้นมาตามคำสั่งทำของลูกค้า จึงไม่สามาารถขอเงินคืนได้ 
การทำเรื่องส่งคืนสินค้า
1.ถ้าสินค้าเกิดชำรุด หรือ เสียหาย หลังจากที่สินค้าถูกจัดส่งถึงที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ 
ทางลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐาน และ รายละเอียดสินค้า และ เหตุผล และ จำเป็นต้องส่งการยืนยัน 
โดยการส่งวีดีโอเกี่ยวกับสินค้า การยืนยันปัญหานั้น ติดจต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ 
ทางอีเมล [Shop@meowwalk.com หรือ Line Business @meowwalk] ของเรา
เพื่อแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ ชื่อ และ ที่อยู่ รวมถึงรายละเอียดสินค้า และ เหตุผลที่ต้องส่งคืน 
รวมถึงแจ้งรายละเอียดว่าต้องการให้เราคืนเงิน หรือ ต้องการเปลี่ยนสินค้า (เปลี่ยนสินค้าอย่างเดียว)
เมื่อคุณรับมอบสินค้าแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบสินค้าและ คุณจะได้รับแจ้งสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า หรือ 
การรับเงินคืน (ถ้ามี) ผ่านทางอีเมล์ [Shop@meowwalk.com หรือ Line Business @meowwalk]
โดยเร็วที่สุด
2. คุณจะต้องส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทตามเงื่อนไขที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตอนที่คุณได้รับสินค้า 
หากสินค้าที่ส่งคืนให้กับบริษัทไม่อยู่ในสภาพที่ดี หรือ ขายต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าที่ส่งคืนนั้น และ จะส่งสินค้ากลับให้คุณ
3. คุณอาจส่งคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งรายอื่น โดยจะต้องส่งคืนสินค้า
มาพร้อมกับแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ทันทีหลังจากได้รับสินค้าตามรูปแบบการ
คืนเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งคืน สินค้า
4. ในบางกรณี นโยบายชำระเงิน/ การยกเลิก และ การคืนเงินสำหรับสินค้าบางตัวอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในกรณีดังกล่าว จะมีการระบุเงื่อนไขพิเศษในรายละเอียดสินค้า

Meowwalk ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข

ข้อกำหนด และ เงื่อนไข
ขอต้อนรับสู่ www.meowwalk.com ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา 
ในหน้านี้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สินค้า”) 
ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ www.meowwalk.com (“เว็บไซต์”)ที่คุณควรทราบ (“เงื่อนไข”) 
โปรดอ่านข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวก่อนสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา เมื่อสั่งซื้อสินค้าของเราหมายความว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อทราบข้อกำหนด และ เงื่อนไขดังกล่าวที่อาจมี การเปลี่ยนแปลง
1. เราเป็นใคร
1.1 หน้านี้แสดงเงื่อนไขและข้อกำหนดที่นำมาใช้กับการซื้อขายสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา 
การซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดำเนินการโดย www.meowwalk.com
1.2 บุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหาในข้อกำหนด และ เงื่อนไขเพื่อการพาณิชย์ แม้ว่าจะเป็นเนื้อหา
ที่ถูกลบ ไปแล้วก็ตามเพื่อเสนอขายสินค้า และ/หรือ บริการ ทั้งนี้หากมีการกระทำดังกล่าว 
อาจมีการฟ้องร้องคดีตามกฎหมาย
2. คำนิยาม
ในข้อกำหนดและเงื่อนไข
• "วันทำการ" หมายถึง วันทำการ (วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลาทำการ 10 a.m. - 6 p.m.) 
• "การยืนยันคำสั่งซื้อ"
หมายถึงอีเมล์ของเราที่ส่งให้คุณเพื่อแสดงว่าเราได้รับคำสังซื้อของคุณตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้วใน
ข้อ 8.2 ข.
• "ข้อตกลง" หมายถึง คำสั่งซื้อของคุณที่เป็นการสั่งซื้อสินค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
• "ลูกค้า" หมายถึง บุคคลที่ส่งคำสั่งซื้อในเว็บไซต์นี้
• "คำสั่งซื้อ" หมายถึง คำสั่งซื้อที่ลูกค้าส่งมาที่เว็บไซต์ของเราเพื่อซื้อสินค้า
• “meowwalk“ หมายถึง www.meowwalk.com
• “คุณ” หมายถึง ลูกค้าที่ส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ www.meowwalk.com
• การอ้างอิงเกี่ยวกับ "ข้อ" หมายถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเงื่อนไขในข้อตกลง และ เงื่อนไขเหล่านี้
• หัวข้อ หรือ หัวเรื่องมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการอ้างอิงเท่านั้น และ ไม่มีผลต่อการตีความเนื้อหาใน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
• คำที่เป็นเอกพจน์จะหมายรวมถึงคำที่เป็นพหูพจน์ด้วย
และ คำที่เป็นพหูจน์จะหมายรวมถึงคำที่เป็นเอกพจน์ด้วย คำที่แสดงเพศจะหมายรวมถึงเพศทั้งหมด และ
คำว่า “บุคคล” จะหมายรวมถึง บุคคล บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน
• คำว่า “รวมถึง” “เช่น” หรือคำใด ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจะหมายถึง “ไม่จำกัดกับ”
3. ข้อจำกัด
คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมาย และห้ามใช้เพื่อส่งเสริมการก่ออาชญากรรม การโอนหรือแพร่ไวรัส ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ โทรจัน (Trojan horse), เวิร์ม (worm), ลอกจิก (logic), บอมบ์ (bomb) หรือ โพสต์เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์อันแสดงเจตนาที่ไม่ดีหรือที่อาจเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี หรือโพสต์ข้อมูลไม่เหมาะสม เจาะเข้าระบบบริการนี้ ใช้ข้อมูลนี้ไปในทางมิชอบ สร้างความรำคาญกับบุคคลอื่น ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่น โฆษณาหรือส่งเสริมการขายที่ไม่จำเป็น หรือ พยายามสร้างผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือ 
ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกของคอมพิวเตอร์บนว็บไซต์นี้ หรือที่เข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ คุณจะต้องไม่ไช้เว็บไซต์นี้ในทางที่ผิดกฎหมายโดยสร้างบัญชีผู้ใช้งานหลายบัญชี การละเมิดบทบัญญัติจะถือว่าเป็นความผิดทางอาญาภายใต้กฎหมายการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ปี 2007 และ พระราชบัญญัติอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ปี 2007 ในกรณีที่มีการละเมิด เราจะรายงานการละเมิดนั้นไปยังหน่วยงานบังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
4. การมีผลบังคับใช้
4.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้บังคับใช้กับคำสั่งซื้อและข้อตกลงทั้งหมดที่จัดทำขึ้นเพื่อการซื้อและจัดส่งสินค้า 
ข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อตกลงโดยสมบูรณ์ระหว่างคุณกับบริษัท และ จะนำมาบังคับใช้แทนข้อตกลงที่ทำไว้ก่อนหน้า และ ที่จะทำในเวลาเดียวกันระหว่างคุณกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้า 
การเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติในข้อกำหนด และ เงื่อนไขจะมีผลโดยสมบูรณ์เมื่อจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และ ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัท
4.2 ข้อกำหนดใด ๆที่คุณร้องขอ และ เราไม่ยอมรับเป็นอย่างลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่
คุณร่าง และ นำเสนอไว้ ไม่ว่าในรูปแบบใด หรือ เวลาไหนก็ตาม และ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล์ 
หรือ ทางวาจาจะถูกปฏิเสธ และ ไม่ยอมรับนอกจากว่าจะมีการระบุไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
5. สินค้าของเรา
5.1 ภาพสินค้าบนเว็บไซต์ใช้เป็นภาพประกอบเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามแสดงสีทั้งหมดอย่างถูกต้อง 
เราไม่อาจรับประกันว่าสีที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะตรงกับสีจริงของสินค้าหรือไม่ 
สินค้าของคุณอาจดูต่างออกไปเล็กน้อยจากภาพที่แสดงไว้บนเว็บไซต์
5.2 แม้ว่าเราจะพยายามแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ ขนาด น้ำหนัก ความจุ มิติ และ ตัวเลขการวัด
ของสินค้าที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ของเรา แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ไม่เกิน 2%
5.3 บรรจุภัณฑ์ของสินค้าอาจแตกต่างจากภาพที่แสดงบนว็บไซต์ของเรา
5.4 สินค้าทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ของเรามีพร้อมจัดส่ง คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล์โดยเร็วที่สุด 
หากสินค้าที่คุณสั่งไม่มีสินค้าคงเหลือ ทางบริษัทจะไม่ดำเนินการกับคำสั่งซื้อของคุณ
5.5 เราปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อบังคับที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดไว้
6. การใช้งานเว็บไซต์ของเรา
6.1 การใช้งานบนเว็บไซต์ของเราเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ และ นโยบายการใช้งานเว็บไซต์ที่
ยอมรับได้ โปรดอ่านข้อมูลส่วนนี้ เพราะว่ามีข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบ
7. รูปแบบการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
7.1 เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ่านข้อมูลในส่วนนี้
เพราะว่ามีข้อมูลสำคัญที่คุณควรทราบ
8. เงื่อนไขการขาย
8.1 อายุ a หากคุณเป็นลูกค้า คุณสามารถซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้เมื่อคุณอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
8.2 การลงทะเบียนและการจัดทำข้อตกลง 
ก) เงื่อนไขและข้อกำหนดบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือว่าเป็นข้อเสนอขาย และ ไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าระหว่างคุณกับบริษัทจนกว่าเราจะส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณ 
ข) สำหรับการส่งคำสั่งซื้อ คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามกระบวนการซื้อขายออนไลน์บนเว็บไซต์นี้หลังจากที่คุณได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ แล้วว่าเราได้รับคำสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อย 
ค) คำสั่งซื้อถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้ว เมื่อเราจัดส่งสินค้าที่คุณสั่งซื้อไปตามที่อยู่ที่คุณแจ้งไว้ 
หากคำสั่งซื้อของคุณประกอบด้วยสินค้าหลายชิ้น อาจมีการจัดส่งหลายครั้ง ซึ่งการจัดส่งที่สมบูรณ์แต่ละครั้งจะหมายถึงว่า คำสั่งซื้อนั้นได้รับการยอมรับแล้ว
8.3 ราคา และ การชำระเงิน แม้ว่าเราจะพยายามจัดทำรายละเอียด คำอธิบาย และ ราคาที่ถูกต้องบนเว็บไซต์แล้ว แต่ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในส่วนของราคาสินค้าที่คุณสั่งซื้อ 
เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด และ คุณอาจตัดสินใจว่าจะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณด้วยราคาที่ถูกต้อง หรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ เราจะถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกยกเลิก หากคุณยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนจัดส่งสินค้า และ คุณชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด 
ก) ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) แล้วสำหรับสกุลเงินไทยบาท สำหรับค่าจัดส่ง (ถ้ามี) จะคำนวณเพิ่มจากราคาสินค้า ซึ่งค่าจัดส่งดังกล่าวจะแสดงและรวมอยู่ใน “ราคาสุดท้าย” 
ข) ไม่มีข้อภาระผูกพันในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณหากราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง 
(แม้ว่าเราจะได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วก็ตาม) 
ค) คุณสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการชำระเงินของเราที่แสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์ 
8.5 คำสั่งซื้อไม่ถูกต้อง หากคุณพบข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อแล้ว กรุณาติดต่อที่ [Shop@meowwalk.com] และ เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณอย่างเต็มที่
8.6 การปฏิเสธคำสั่งซื้อ เราอาจนำสินค้าออกจากเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ และ/หรือลบ หรือ แก้ไขข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อทั้งหมด แต่อาจมีบางสถานการณ์ที่จำเป็นต้องหยุดดำเนินการต่อซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้น้อยมาก หลังจากที่ส่งอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อนั้นให้กับคุณ หากคำสั่งซื้อของคุณถูกยกเลิกและคุณได้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะคืนเงินให้กับคุณเต็มจำนวน เรา และ บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบกับคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับการถอนสินค้าออกจากเว็บไซต์ 
ไม่ว่าจะเป็นการขาย เพิกถอน แก้ไขเนื้อหาหรือข้อความบนเว็บไซต์นี้ หรือ การปฏิเสธดำเนินการหรือยอมรับคำสั่งซื้อนั้น

9. การจัดส่ง
9.1 คำสั่งซื้อของคุณจะสมบูรณ์ ณ วันที่มีการจัดส่งตามที่คาดการณ์ไว้ (และช่วงเวลา (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารยืนยัน ณ ที่อยู่จัดส่งที่คุณแจ้งในคำสั่งซื้อ
9.2 คุณจะได้รับแจ้งหากบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ 
ตามขอบเขตของกฎหมายแล้ว เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียอันเนื่องจากการส่งล่าช้า
9.3 เมื่อมีการจัดส่งแล้ว คุณจะต้องลงชื่ออนุมัติการจัดส่ง และ คุณอาจติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่
อีเมล [Shop@meowwalk.com หรือ Line Business @meowwalk] หากมีข้อผิดพลาด ความบกพร่อง หรือ
ความเสียหายที่เกิดกับสินค้า และคุณจะต้องจัดทำเอกสารส่งคืนมาพร้อมกับสินค้าให้กับเราตามที่ต้องการ
9.4 บริษัทอาจไม่สามารถจัดส่งสินค้าในบางพื้นที่ได้ อย่างเช่นในพื้นที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น ในกรณี
ดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ บริษัทจะยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ หรือ จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำรองที่คุณแจ้งไว้ตอนที่สั่งซื้อสินค้า
9.5 การจัดส่งจะอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน หากคุณต้องการบรรจุภัณฑ์เฉพาะ 
คุณตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในภายหลัง
9.6 ความเสี่ยงในสินค้าจะส่งผ่านมาให้คุณทันทีเมื่อยอมรับการจัดส่งแล้ว นอกจากว่าเกิดความล่าช้าในการจัดส่งเนื่องจากคุณละเมิดข้อภาระผูกพันตามข้อตกลง (อย่างเช่นข้อ 9.8 ) ในกรณีดังกล่าว ความเสี่ยงนั้นจะส่งต่อให้กับคุณ ณ วันจัดส่งสินค้าเดิมที่ควรมีการจัดส่งสินค้าไปแล้ว เมื่อส่งต่อความเสี่ยงมาที่คุณแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสีย หรือความเสียหายของสินค้าดังกล่าว การละเมิดข้อภาระผูกพันจะส่งผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของคุณผ่านทางเว็บไซต์ในครั้งต่อไป
9.7 หากคุณไม่พร้อมรับมอบสินค้า บริษัทอาจออกหนังสือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการจัดส่งครั้งต่อไป หรือ
คุณอาจจะไปรับสินค้าด้วยตนเองกับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
9.8 หากการจัดส่งหรือการรับมอบสินค้าล่าช้าเนื่องจากคุณปฏิเสธ โดยไม่รับมอบสินค้าที่จัดส่งมา หรือ 
คุณยังไม่รับมอบสินค้าหรือการจัดส่ง (ภายในสองสัปดาห์ตั้งแต่การจัดส่งครั้งแรก) จากผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า บริษัทอาจดำเนินการในข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อต่อไปนี้ (โดยไม่ส่งผลต่อสิทธิ์หรือการแก้ไขใด ๆ) 
ก) คิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามที่เห็นสมควร หรือ 
ข) ไม่จัดส่ง หรือ ยกเลิกการจัดส่ง และ 
บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบทันทีเกี่ยวกับการยกเลิกข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะคืนเงินให้คุณผ่านเลขที่บัญชีธนาคารของคุณตามจำนวนเงินที่คุณชำระภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยมีการหักค่าดำเนินการ 
(รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง และ คืนสินค้า และ เงินวางประกันตามที่กำหนดในข้อ 9.8 (ก) ข้างต้น) 
คุณยอมรับว่าสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป และ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองข้อกำหนดเฉพาะ
10. การยกเลิกโดยลูกค้า (ในกรณีที่คุณเปลี่ยนใจก่อนจัดส่งสินค้า)  ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกได้ 
หากสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนั้น 
เนื่องจากสินค้าทั้งหมดจากทาง www.meowwalk.com เป็นสินค้าสั่งทำ และ เป็นสินค้านำเข้าจากโรงงาน
ในต่างประเทศ และ สินค้าที่สั่งทำ และ สั่งซื้อทั้งหมดจะถูกจัดส่งไปทางที่อยู่ที่ของลูกค้าตามที่ระบุไว้
และ หากสินค้าภายใต้คำสั่งซื้อนั้นถูกจัดส่งไปแล้ว คุณอาจไม่สามารถยกเลิกได้ เช่นกัน 
11. นโยบายการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน
การทำเรื่องขอเงินคืน (refund) 
www.meowwalk.com ของเราไม่มีสินค้าคงคลัง เพราะ สินค้าทั้งหมดนั้นเป็น
สินค้าสั่งทำ และ สินค้าทั้งหมดถูกจัดทำขึ้นมาตามคำสั่งทำของลูกค้า จึงไม่สามาารถขอเงินคืนได้ 
การทำเรื่องส่งคืนสินค้า
1.ถ้าสินค้าเกิดชำรุด หรือ เสียหาย หลังจากที่สินค้าถูกจัดส่งถึงที่อยู่ที่ลูกค้าระบุ 
ทางลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐาน และ รายละเอียดสินค้า และ เหตุผล และ จำเป็นต้องส่งการยืนยัน 
โดยการส่งวีดีโอเกี่ยวกับสินค้า การยืนยันปัญหานั้น ติดจต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ 
ทางอีเมล [Shop@meowwalk.com หรือ Line Business @meowwalk] ของเรา
เพื่อแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ ชื่อ และ ที่อยู่ รวมถึงรายละเอียดสินค้า และ เหตุผลที่ต้องส่งคืน 
รวมถึงแจ้งรายละเอียดว่าต้องการให้เราคืนเงิน หรือ ต้องการเปลี่ยนสินค้า (เปลี่ยนสินค้าอย่างเดียว)
เมื่อคุณรับมอบสินค้าแล้ว คุณจะต้องตรวจสอบสินค้าและ คุณจะได้รับแจ้งสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า หรือ 
การรับเงินคืน (ถ้ามี) ผ่านทางอีเมล์ [Shop@meowwalk.com หรือ Line Business @meowwalk]
โดยเร็วที่สุด
2. คุณจะต้องส่งคืนสินค้าให้กับบริษัทตามเงื่อนไขที่มีลักษณะใกล้เคียงกับตอนที่คุณได้รับสินค้า 
หากสินค้าที่ส่งคืนให้กับบริษัทไม่อยู่ในสภาพที่ดี หรือ ขายต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธสินค้าที่ส่งคืนนั้น และ จะส่งสินค้ากลับให้คุณ
3. คุณอาจส่งคืนสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ ผู้ให้บริการจัดส่งรายอื่น โดยจะต้องส่งคืนสินค้า
มาพร้อมกับแบบฟอร์มส่งคืนสินค้า บริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ทันทีหลังจากได้รับสินค้าตามรูปแบบการ
คืนเงินที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งคืน สินค้า
4. ในบางกรณี นโยบายชำระเงิน/ การยกเลิก และ การคืนเงินสำหรับสินค้าบางตัวอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปที่ระบุไว้ในเอกสารนี้ ในกรณีดังกล่าว จะมีการระบุเงื่อนไขพิเศษในรายละเอียดสินค้า
13. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
13.1 หากคุณมีคูปองของขวัญ หรือ ส่วนลด บุคคลอื่นอาจนำคูปองดังกล่าวมาใช้เพิ่มเติมนอกจากตัวคุณเองได้ และ คุณสามารถโอนสิทธิ์ในคูปองดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นหากได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของคูปองของขวัญ หรือ ส่วนลดดังกล่าว เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นอาจนำมาบังคับใช้กับการใช้คูปองของขวัญ หรือคูปองส่งเสริมการขาย ซึ่งรายละเอียดจะระบุไว้ในคูปองดังกล่าว
13.2 ในกรณีที่มีการทุจริต หรือ พยายามหลอกลวง เราสามารถปิดบัญชีของคุณได้ และ/หรือ 
ใช้สิทธิ์ที่เราพึงมีกับคุณได้
13.3 เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การขโมย หรือ การใช้คูปองของขวัญหรือคูปองส่งเสริมการขายโดยไม่ได้รับอนุญาต
13.4 บริษัทอาจระงับหรือยกเลิกคูปองที่ออกให้ตามที่เห็นสมควร และไม่ขอรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการระงับหรือยกเลิกคูปองดังกล่าว
13.5 สำหรับเงื่อนไขการใช้คูปองส่งเสริมการขาย ในบางกรณี บริษัทอาจแจกคูปองส่งเสริมการขายที่นำมาใช้กับเว็บไซต์นี้ได้เท่านั้น โดยบริษัทจะส่งคูปองให้กับคุณผ่านทางอีเมล์ หรือไปรษณีย์ 
ก) คูปองส่งเสริมการขายสามารถนำมาใช้งานภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในคูปอง และ 
สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองส่งเสริมการขายอื่น หรือส่วนลดอื่นได้ 
ข) หากคำสั่งซื้อของคุณมีมูลค่าน้อยกว่าคูปองส่งเสริมการขาย จะไม่มีการคืนเงินหรือคืนเครดิตที่เหลือให้กับคุณ ค) คูปองส่งเสริมการขายไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 
ง) หากคูปองส่งเสริมการขายมีมูลค่าไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อของคุณ 
คุณอาจใช้วิธีการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่งที่บริษัทยอมรับเพื่อชำระส่วนที่เหลือ
14. การชดเชย คุณตกลงที่จะชดเชย แก้ต่าง และ ไม่กระทำการใด ๆ อันส่งผลเสียต่อบริษัทและกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ พนักงาน ที่ปรึกษา ตัวแทนของ www.meowwalk.com รวมถึงบุคคลอื่น และ ไม่เอาผิดกับบริษัท และบุคคลดังกล่าวในเรื่องข้อร้องเรียน ความรับผิดชอบ ค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่น 
(รวมถึงแต่ไม่จำกัดกับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) อันเกิดจากการที่คุณใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือ ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

15. การสื่อสาร
15.1 บริษัท และ www.meowwalk.com จะต้องปฏิบัติตามข้อภาระผูกพันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวด้วยทักษะและ ความความสามารถตามที่เห็น สมควร
15.2 เราให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า คุณอาจติดต่อเราได้ทุกเมื่อโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และเราจะพยายามแก้ไขปัญาหาให้กับคุณโดยเร็วที่สุด
15.3 ในบางกรณี อีเมล์ของคุณอาจอยู่ในโปรแกรมคัดกรองสแปมของเรา และ อาจส่งมาไม่ถึงเรา หรือ 
จดหมายของเราอาจส่งไม่ถึงคุณ หากคุณไม่ได้รับคำตอบจากเราภายในห้า (7) วันทำการ 
กรุณาสอบถามทางอีเมล์ [Shop@meowwalk.com หรือ Line Business @meowwalk ] อีกครั้ง

16. เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุม (เหตุสุดวิสัย)
16.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดใด ๆ การปิดล้อม หรือความล่าช้าตามข้อตกลงอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ 
ก) การประท้วงหยุดงาน การปิดโรงงาน หรือการเคลื่อนไหวทางอุตสาหกรรม ข) ความไม่สงบ เหตุจลาจล การก่อการร้าย หรือภัยคุกคามจากการปะทะของการก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่ารัฐบาลจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือ คำสั่ง หรือการเตรียมเข้าสู่ภาวะสงคราม ค) ไฟไหม้ การระเบิดรุนแรง พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว โรคระบาดหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ง) การไม่สามารถใช้บริการขนส่งทางรถไฟ การจัดส่งผ่านทางเครื่องบิน รถยนต์ หรือในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน จ) การไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมของภาครัฐและเอกชน ข) กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา การออกกฎหมายใหม่ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือ ข้อห้ามของหน่วยงานรัฐบาล การประท้วงหยุดงาน การยุบกิจการ หรืออุบัติเหตุในการจัดส่งของการไปรษณีย์ หรือหน่วยงานขนส่งอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
16.2 หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้า และ ดำเนินการต่อไปได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์นับตั้งแต่วันจัดส่งเดิม ทั้งคุณ และ/หรือบริษัทสามารถยกเลิกข้อตกลงหลังจากส่งหนังสือแจ้งยกเลิกได้ 
โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ยกเว้นการคืนเงินให้กับคุณสำหรับค่าสินค้าที่คุณชำระไป
16.3 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบสนองต่อเหตุสุดวิสัยตามที่เห็นสมควร

17. การแจ้งให้ทราบ หนังสือแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้จำเป็นต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบจดหมาย หรือ จัดส่งทางอีเมล์ให้กับอีกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มาตามที่อยู่ หรือ อีเมล์แอดเดรสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายรับทราบ 
ก) หนังสือแจ้งที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์จะถือว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากผ่านไป สอง (2) วันทำการ
นับตั้งแต่วันที่จัดส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์มายังที่อยู่ของผู้รับในประเทศไทย 
ข) หนังสือแจ้งที่จัดส่งทางอีเมล์จะถือว่า จัดส่งเรียบร้อยแล้วภายในสอง (2) วันทำการนับตั้งแต่เวลาที่ส่งอีเมล์นั้น และ เพื่อพิสูจน์การจัดส่งดังกล่าว ควรมีหนังสือแจ้งหรืออีเมล์ที่ส่งมาตามที่อยู่ที่ถูกต้อง หรือ การจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือ มีบันทึกการส่งมอบหรือจัดส่งหรือยอมรับรายงานการจัดส่งดังกล่าว

18. สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
18.1 เนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์องเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดกับ เนื้อหา ภาพ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ รูป คลิปเสียง สื่อดิจิตอลที่ดาวน์โหลดมา ชื่อแคมเปญ และ ข้อมูลที่ดัดแปลงล้วนเป็นทรัพย์สินของwww.meowwalk.com และ ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ และ
เครื่องหมายการค้า และ อนุสัญญาว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลก ซึ่ง www.meowwalk.com และ
ผู้ออกใบอนุญาตขอสงวนสิทธิ์ดังกล่าวทั้งหมด คุณสามารถจัดเก็บ พิมพ์ และ แสดงเนื้อหาดังกล่าวได้ 
เพื่อใช้งานส่วนตัวเท่านั้น แต่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ ถ่ายโอน จ่ายแจก หรือคัดลอกไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ในเนื้อหา หรือ สำเนาเนื้อหาที่คุณแจ้ง หรือ ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ และ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เนื้อหา
ดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจหรือทางการค้า
18.2 คุณจำเป็นต้องทราบสถานะของเรา (และ สถานะของซัพพลายเออร์ที่ระบุไว้) ในฐานะผู้จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเราตามที่ระบุไว้
18.3 คุณต้องไม่ใช้เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งที่อยู่บนเว็บไซต์ของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการค้า 
โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเราให้ดำเนินการดังกล่าว หาก www.meowwalk.com 
รับทราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา www.meowwalk.com จะรีบดำเนินการตามกฎหมายทันที
18.4 หากคุณพิมพ์ ทำสำเนา หรือ ดาวน์โหลดข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้อันเป็นการฝ่าฝืน
เงื่อนไขดังกล่าว สิทธ์ในการใช้เว็บไซต์ของคุณจะมีผลสิ้นสุดลงทันที และ เรามีสิทธิ์ขอให้คุณส่งคืน หรือ
ทำลายสำเนาเอกสารที่คุณจัดทำ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ดัดแปลง แปล ปรับเปลี่ยน แยก หรือ 
สร้างงานใหม่จากเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ หรือ เอกสารสนับสนุนที่แนบมาด้วย และ/หรือที่ 
www.meowwalk.com หรือ ผู้ออกใบอนุญาตของเราจัดทำขึ้น

19. การโฆษณาบนเว็บไซต์
เราปฏิบัติตามข้อบังคับ และ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ตามที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดอย่างเคร่งครัด

20. การละเว้น
หากเราไม่ใช้สิทธิ์ หรือ ใช้สิทธิ์ล่าช้าตามเงื่อนไขและข้อกำหนด จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ 
การสละสิทธิ์ในสถานการณ์ใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์กับเหตุการณ์ที่มีลักษณะเดียวกัน หรือ
ใกล้เคียงกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
21. การเป็นโมฆะบางส่วน หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดหรือข้อตกลงไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ภายในพื้นที่บริการ ความไม่สมบูรณ์ หรือ การไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อบทบัญญัติส่วนที่เหลือไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตาม และ ยังคงมีผลโดยสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาที่ 
เงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าวมีผลโดยสมบูรณ์และนำมาบังคับ ใช้กับคุณ

22. กฎหมายที่บังคับใช้
ข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อตกลงใด ๆ 
(และภาระผูกพันที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาที่เกิดจาก หรือ ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือข้อตกลงดังกล่าว) 
จะบังคับใช้ และ ตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย คุณและเราตกลงว่าจะหาข้อตกลงร่วมกันตามขอบเขตอำนาจของศาลไทย การสื่อสาร การจัดส่ง และการติดต่อ (รวมเรียกว่า “เอกสาร”) ระหว่างคุณ กับ เราจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ หากเอกสารไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ฝ่ายที่จะจัดส่งส่งเอกสารจะต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษด้วย
23. การแก้ไข
เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขนี้ได้ทุกเมื่อ เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม การใช้เว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขใหม่ และ 
เมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน และ เห็นชอบกับเงื่อนไข และ ข้อกำหนดที่บังคับใช้ 
ณ วันที่คุณส่งคำสั่งซื้อ ดังนั้นคุณจะต้องอ่านเงื่อนไขล่าสุดทุกครั้งเมื่อคุณส่งคำสั่งซื้อ

24. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า
ค่าจัดส่งสินค้า : จัดส่งฟรีทั่วราชาอาณาจักรไทย 
ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า : 20 - 30 วัน 
*** หมายเหตุ  ***
บริษัทจะจัดส่งเฉพาะคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
• สินค้าจะถูกจัดส่งมายังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ในคำสั่งซื้อ และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่ง
• สำหรับจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส และหมู่เกาะ เวลาจัดส่งอาจนานกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ และ
คุณจะได้รับแจ้งเวลาจัดส่งที่คาดว่าจะถึงเมื่อคุณได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ
• หากการจัดส่งใช้เวลานานกว่าที่ระบุไว้ (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าทาง
อีเมล [Shop@meowwalk.com หรือ Line Business @meowwalk]
• บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าในวันทำการเท่านั้น ในช่วงเทศกาล หรือ ในช่วงที่มีการสั่งซื้อจำนวนมาก การจัดส่งอาจล่าช้ากว่าเวลาจัดส่งที่ที่กำหนด และบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดส่งสินค้าให้คุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

Meowwalk นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือ

ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้
การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของท่านถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา

เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น
เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของ

การจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ
ท่านสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม (Platform) (ตามความหมายที่ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ

เลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ระหว่างที่ท่านเยี่ยมชมเพลตฟอร์มสถานะของท่านจะไม่เป็นที่เปิดเผย และ

เราจะไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ตลอดเวลาที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเพลตฟอร์ม เว้นแต่ท่านจะได้มีบัญชีบนเพลตฟอร์ม และ

ท่านได้เข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน
หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) 
โดยทางอีเมล์: [Shop@meowwalk.com]
การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว
เมื่อท่านสร้างบัญชี หรือ ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม 
ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน
- ชื่อ
- สถานที่จัดส่งสินค้า
- อีเมล์
- หมายเลขติดต่อ
- หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
- วันเดือนปีเกิด
- เพศ
ท่านจะต้องจัดส่งข้อมูลให้แก่เรา ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของเรา หรือจัดส่งเข้าสู่แพลตฟอร์มเท่านั้น และ
ข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใด ๆ ท่านจะต้อง
อัพเดทข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และ แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ 
(รายละเอียดตามที่จะได้กล่าวข้างล่าง) เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ท่านให้มานั้นถูกต้อง
เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านหากท่านส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของท่านเท่านั้น 
หากท่านเลือกจะไม่ส่งข้อมูลจข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เรา หรือ เลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้ ท่านอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้
หากท่านได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา
หากท่านสมัครเพื่อใช้งาน www. meowwalk.com โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมิเดีย (Social Media) หรือ
เชื่อมต่อบัญชี www.meowwalk.com กับ บัญชีโซเชียลมิเดียของท่าน หรือใช้โซเชียลมิเดียอื่น ๆ ของ Meowwalk.com

เราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมิเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการ
โซเชียลมิเดียรายนั้น ๆ ภายใต้นโยบายต่าง ๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ www.meowwalk.com
การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากท่าน เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม
เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าโดย www.meowwalk.com การจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้า ไม่ว่าจะขายโดย www.meowwalk.com
เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะขายโดย www.meowwalk.comห
เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา) ไม่ว่าจะขายโดย www.meowwalk.com เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า ไม่ว่าจะขายผ่านแพลตฟอร์มโดย www.meowwalk.com และเพื่อการบริการลูกค้าอื่น ๆ
เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
อีกทั้ง เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่ท่านมีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ 
เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่าท่านว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากเราให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เว้นแต่ท่านจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับ www.meowwalk.com เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่ง
ข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราเป็นครั้งคราว 
ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเรา และ
ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้น และ www.meowwalk.com เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด
www.meowwalk.com สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ กับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่ www.meowwalk.com ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว  www.meowwalk.com จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น
การเพิกถอนความยินยอม
ท่านอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากท่านได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านสำหรับกิจการต่าง ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ท่านหรือตามปฏิบัติตามสัญญาต่อท่านได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว
การอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของ www.meowwalk.com หากท่านไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเราท่านอาจทำการ
อัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้
[Shop@meowwalk.com]
เราจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้ว หากข้อมูลส่วนตัวของท่านยังคงจำเป็นต่อ
กิจการที่กล่าวไว้ข้างบน
การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน
หากท่านต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย www.meowwalk.com กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ 
เราขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว
หากท่านมีบัญชีการใช้บริการกับ www.meowwalk.com ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้ส่งสินค้าให้ท่านในเวลาอันสั้น และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ 
ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และ จะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด

เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
www.meowwalk.com รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย 
เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของท่านโดย
- จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
- จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป
หากท่านมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้ถูกละเมิดโดย www.meowwalk.com 
กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
[Shop@meowwalk.com]
รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่
แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน www.meowwalk.com แก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น 
ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่าน และ 
ผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของท่านได้ ท่านอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้แก่ www.meowwalk.com ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือ 
ท่านมีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน เราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ ( log out ) และ ปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
www.meowwalk.com ไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ท่านอาจใช้เว็ปไซต์ของเราโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเท่านั้น
www.meowwalk.com หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตอาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) 
เวป บีคอน (web beacons) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล 
เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดให้มีการบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน 
เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือเข้าสู่แพลตฟอร์ม
เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชม www.meowwalk.com เซิร์ฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทเราทำการจดจำ และ บันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเว็ปไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง
- ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของท่าน
- ชนิดของบราวเซอร์ของท่าน/li>
- หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม
- หน้าเว็ปไซต์ที่ท่านเข้าชมในแพลตฟอร์ม
- จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาใน
แพลตฟอร์ม เวลาเข้าชมวันที่ และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราพัฒนาแพลตฟอร์ม 
การบริการและสินค้าที่เราจัดหาให้ดีขึ้น
โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของท่านหรือบนอุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านเข้าชมเว็ปไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบาย และเป็นประโยชน์ต่อท่านมากขึ้น
คุณอาจจัดการและลบโปรแกรมคุกกี้ (COOKIES) ผ่านทางเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าวโปรดไปที่เนื้อหาวิธีการช่วยเหลือของเบราเซอร์ หรือ
อุปกรณ์ของคุณ
โปรแกรมเวป บีคอน (web beacons) เป็นรูปภาพกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจรวมอยู่ในการบริการ หรือ
บนแพลตฟอร์ม โปรแกรมนี้ช่วยให้เรานับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมหน้าเวปไซต์ต่าง ๆ 
เพื่อให้เราได้เข้าใจความต้องการและความสนใจของท่านมากขึ้น
ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม 
กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่เราจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ท่านต้องการ

ท่านไม่ได้รับอนุญาตหรือยอมรับให้เพิ่มผู้ใช้รายอื่น 
(ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ที่เคยซื้อสินค้าจากท่าน) เข้าสู่รายชื่อผู้รับของท่าน (ไม่ว่าอีเมล์หรือจดหมาย) 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง ท่านจะไม่ส่งข้อความใด ๆ ที่มี ข้อมูลขยะ สปายแวร์ หรือไวรัส 
ผ่านทางแพลตฟอร์ม หากท่านต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้เราทราบ กรุณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ ที่ระบุด้านล่างนี้
[Shop@meowwalk.com]
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
www.meowwalk.com จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ 
เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม
สิทธิของ www.meowwalk.com
ท่านรับทราบและตกลงว่า  www.meowwalk.com มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก www.meowwalk.com มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง

การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ 
ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ ต่อ www.meowwalk.com และ

สละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ  www.meowwalk.com ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์

ดังกล่าวข้างต้น
หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น

ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล)

ได้ผ่านทางอีเมล์ [Shop@meowwalk.com]
ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทำธุรกรรมการเงินโดยโอนเงินไปที่บัญชีชำระเงินสำหรับ www.meowwalk.com
ประกาศฉบับนี้ใช้กับผู้ใช้งานทำธุรกรรมการเงินโดยโอนเงินไปที่บัญชีชำระเงินสำหรับ www.meowwalk.com
คำว่า “รวมทั้ง” จะไม่ถือเป็นการจำกัด
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัว
เราอาจขอข้อมูลส่วนตัวของคุณจากแหล่งต่างๆ (เช่น จากคุณ) ซึ่งรวมทั้ง
1. ข้อมูลที่ได้มา (โดยทางตรง) เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บัญชีสำหรับ www.meowwalk.com 
ซึ่งได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลของอุปกรณ์ (เรียกรวมว่า "ข้อมูลการลงทะเบียน")
2. ข้อมูลที่ได้มา (โดยทางตรง) ในระหว่างการใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับ www.meowwalk.com 
ของคุณ 
ซึ่งได้แก่หมายเลขบัญชีธนาคาร ข้อมูลการจัดส่งสินค้าและการออกบิล ที่อยู่ในการจัดส่งบิล 
ข้อมูลการทำธุรกรรม และข้อมูลอื่นๆ (เรียกรวมว่า "ข้อมูลบัญชี")
3. ข้อมูลการลงทะเบียน ข้อมูลบัญชี หรือ ข้อมูลอื่นๆ อาจสามารถเข้าถึงหรือเก็บรวบรวมได้ 
(โดยอัตโนมัติ หรือ ไม่ใช่โดยอัตโนมัติ) ในระหว่างการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com และ/หรือ

ในระหว่างการใช้งานบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com 
ข้อมูลข้างต้นที่เราได้มาสามารถประกอบกันเป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณเพิ่มเติม (ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะประกอบกันเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือ
ไม่ก็ตาม) จนเกินความจำเป็นสำหรับเราที่จะมอบการบริการของเราให้แก่คุณ หรือในการดำเนินการตามที่
ระบุในส่วน ข. ของประกาศฉบับนี้ เพื่อเป็นการปกป้องบัญชีของคุณ ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา และดำเนินธุรกิจของเรา
ข. การใช้ข้อมูลส่วนตัว
เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่เราได้มาเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณ รวมทั้งในระหว่างการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com
2. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของคุณสมบัติของคุณในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com หรือ

เพื่อใช้งานฟีเจอร์และฟังก์ชั่นใดๆ ของบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com นี้
3. การดำเนินการเพื่อลงทะเบียนเพื่อเป็นผู้ใช้งาน การอนุญาตให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยการใช้ 
การเข้าระบบของ www.meowwalk.com และการคงรักษาและจัดการการลงทะเบียนของคุณ
4. การมอบบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com และ การบริการลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ 
รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการชำระบัญชีตามราคาซื้อสินค้า และ บริการต่างๆ การขนส่งและการบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการซื้อ

การทำเรื่องขอเงินคืน (refund) ทางเราไม่มีสินค้าคงคลัง สินค้านั้นเป็น
สินค้าจัดทำขึ้นมาตามคำสั่งทำของลูกค้า จึงไม่สามาารถขอเงินคืนได้ แต่ถ้าสินค้าชำรุด หรือ เสียหาย 
ทางลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานการยืนยัน โดยการส่งวีดีโอการยืนยันปัญหานั้น 
และ การส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณ และการตอบคำถาม หรือ ข้อสงสัยของคุณ คำติชม 
การเรียกร้อง หรือข้อพิพาทต่างๆ
5. การปรับปรุง และ ขยายการบริการของเราด้วยวิธีการวิจัยและพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ๆ ของบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com ของคุณ หรือ การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
ที่จะเราสามารถเสนอขายได้เป็นครั้งคราว
6. ดำเนินการทำการวิจัย การวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือการสำรวจต่างๆ ไม่ว่าโดยปากเปล่า หรือ 
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อที่จะจัดการและปกป้องธุรกิจของเรา รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา 
เพื่อวัดประเมินผลการดำเนินงานของบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com และการบริการอื่นๆ ที่
เรามอบให้ และเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกพึงพอใจในการบริการของเรา
7. การวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ การใช้งานและพฤติกรรมอื่นๆ (ไม่ว่าจะเป็นแบบแยกเป็นรายบุคคลหรือแบบรวม) ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่คุณ และ ฐานผู้ใช้งานโดยรวมของเราเข้าถึงและใช้งานบัญชีสำหรับ www.meowwalk.com และ กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่สำคัญที่ดำเนินการ รวมทั้งเพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนา
ปรับปรุงการบริการของเราให้ดีขึ้น และ ตอบข้อสงสัย และ ตอบสนองกับรสนิยมของลูกค้า
8. การจัดการความเสี่ยง ดำเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือด้านการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ หรือ การประเมิน ตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น และ/หรือการแก้ไขเยียวยาการฉ้อโกง หรือ การกระทำที่ผิดกฎหมายหรือการกระทำต้องห้ามที่เป็นไปได้อื่นๆ และ อีกนัยหนึ่งคือเพื่อทำการปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มของเรา
9. การตรวจหา ตรวจสอบ ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น หรือ การแก้ไขเยียวยาการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง 
นโยบายภายในที่เกี่ยวข้องใดๆ มาตรฐานด้านอุตสาหกรรม แนวทาง กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
10. การเปิดเผยข้อมูลนี้ ตามที่กฎหมาย หรือ กฎข้อบังคับของประเทศใดก็ตามสามารถกำหนดให้ต้องกระทำ ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ กลุ่มบุคคลภายนอก รวมทั้งบริษัทผู้ให้บริการบัตรหรือเครือข่ายการชำระเงินอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลนี้ยังสามารถทำขึ้นโดยเป็นไปตามหมายศาล คำสั่งศาล การร้องขอตามกฎหมาย หรือ
ข้อกำหนดหรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ ในประเทศใดๆ ที่สามารถใช้ปฏิบัติกับเราได้
11. การทำการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย หรือ การสูญเสียทางการเงิน 
เพื่อรายงานเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายใดๆ หรือ เพื่อจัดการกับข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือ การเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับเรา
12. ดำเนินการสอบทานธุรกิจใดๆ และ การประเมินหรือการประเมินผลอื่นๆ สำหรับการควบรวมกิจการที่เป็น
ข้อเสนอหรือที่เกิดขึ้นจริง การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุนหรือการร่วมทุน
13. จุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นใด เช่น การปกป้องคุณ และ ผู้ใช้งานคนอื่นของบัญชี สำหรับ www.meowwalk.com จากการสูญเสีย การปกป้องชีวิต การรักษาความปลอดภัยของระบบและผลิตภัณฑ์
ของเรา และ การปกป้องสิทธิ์และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเรา
และ เรายังสามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเราจะส่งหนังสือแจ้งเป็นการเฉพาะให้ในเวลา
ที่ทำการรวบรวม หรือ ตามที่คุณจะให้การยินยอมในเวลาต่อมา
ค.การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
ข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ www.moewwalk.com เก็บไว้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ แต่ www.meowwalk.com สามารถมอบข้อมูลนั้นให้แก่กลุ่มต่างๆ ต่อไปนี้ (ไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศที่อยู่อาศัยของคุณก็ตาม) เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ข. ข้างต้น:
1. บริษัทที่ www.meowwalk.com ทั้งหมด
2. ตัวแทน ผู้รับเหมา หรือ ผู้ให้บริการภายนอกที่เราทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการของเราแก่คุณ ซึ่งรวมทั้งการป้องกันการฉ้อโกง การเก็บรวบรวมบิล การป้อนข้อมูล การบริหารจัดการฐานข้อมูล การส่งเสริมการขาย 
การทำการตลาด การบริการลูกค้า บริการเทคโนโลยี การแจ้งเตือนเมื่อมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่างๆ และบริการขยายเวลาการชำระเงิน
3. ผู้ค้าและองค์กรอื่นๆ เช่น บริษัทให้บริการบัตร เครือข่ายการชำระเงิน หรือ สถาบันทางการเงิน 
ที่ชำระเงินให้ หรือ ทำการชำระเงินผ่านทางผู้ค้า และ องค์กรเหล่านี้ ด้วยการใช้บัญชีชำระเงินสำหรับ www.meowwalk.com หรือ

องค์กรเหล่านั้นอื่นๆ เพื่อทำให้คุณสามารถใช้งานบัญชีชำระเงินสำหรับ www.meowwalk.com ได้
4. องค์กรสินเชื่อและตัวแทนการเรียกเก็บเงิน ธนาคาร สถาบันทางการเงินที่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก
5. ที่ปรึกษามืออาชีพ องค์กรบังคับใช้กฎหมาย ผู้รับประกัน รัฐบาล และ เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจควบคุม หรือ
องค์กรอื่นใดที่ www.meowwalk.com อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดให้ทำการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ

ข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งการทำข้อตกลงกับบริษัทบัตร หรือ เครือข่ายการชำระเงิน
8. องค์กรที่เกี่ยวข้องในการการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การทำธุรกรรมเพื่อให้เงินทุน หรือ 
การร่วมทุนกับเรา
ง. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา
เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทุกประการ รวมทั้งการดูแลปกป้องด้านกายภาพ การบริหารจัดการ และทางด้านเทคนิค

เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราจัดการ จากการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด และการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง

และ การทำลายทิ้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
เราจะเก็บรักษาและจัดการให้ผู้ให้บริการของเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อจุดประสงค์ตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้ และ อย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เราขอแนะนำให้คุณอย่าเปิดเผยรหัสผ่านของคุณให้ใครทราบ พนักงานของเราจะไม่ถามรหัสผ่านของคุณด้วยการโทรหา หรือ ส่งอีเมลที่คุณไม่ได้เรียกร้องหรือยินยอม ถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น 
คุณไม่ควรเก็บรักษาข้อมูลการเข้าระบบของคุณ (เช่น ID ผู้ใช้งานและรหัสผ่าน) 
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันนั้น
จ. การประมวลผลข้อมูลในต่างประเทศ
ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกประมวลผลนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (รวมทั้งนอกประเทศไทย) ในสถานที่ใดก็ตามที่ www.meowwalk.com   ที่เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวภายใต้ข้อ ค. ข้างต้นนั้น
ดำเนินกิจการอยู่ ในประเทศต่างๆ ที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณสามารถถูกประมวลผลได้นั้น
อาจไม่มีกฎหมายปกป้องข้อมูลที่เหมือนกันกับกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่ (รวมทั้งประเทศไทย)
ฉ. เว็บไซต์และการบริการของกลุ่มบุคคลภายนอก
บัญชีสำหรับ www.meowwalk.com อาจจะให้ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และ การบริการอื่น 
(รวมทั้งแอพพลิเคชั่นที่ดำเนินงานโดยกลุ่มบุคคลภายนอก) เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่คุณ 
การบริการและเว็บไซต์เหล่านี้อาจดำเนินงานเป็นอิสระจากเรา และ อาจมีประกาศและ นโยบายความเป็น
ส่วนตัวที่เป็นของตัวเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทบทวนตรวจสอบก่อนที่จะใช้งานการบริการเหล่านั้นหรือ ทำกิจกรรมใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น ตามขอบเขตที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือ ควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกลิงค์ไป
ซึ่งคุณเข้าเยี่ยมชมนั้น เราจะไม่รับผิดชอบกับเนื้อหา การปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว และ
คุณภาพของการบริการต่างๆ เหล่านั้น
ช. การเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้
www.meowwalk.com สงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ทบทวนประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราว
ซ. ข้อมูลเพิ่มเติม
ถ้าคุณต้องการติดต่อเรา รวมทั้งถ้าคุณต้องการที่จะใช้สิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (อย่างเช่นการใช้สิทธิ์ที่จะเลือกไม่ดำเนินการประมวลผลข้อมูล) กรุณาทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกป้องข้อมูล (Data Protection Officer) โดยใช้วิธีต่อไปนี้ [Shop@meowalk.com]
www.meowwalk.com สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม สำหรับการดำเนินการตาม
คำร้องขอของคุณอย่างหนึ่งอย่างใด ถ้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถกระทำได้

ร้านช้อปปิ้งออนไลน์ในไทย

เราพิมพ์ สกรีน แกะสลัก ชื่อ ข้อความ โลโก้

และ รูปภาพ ของคุณ

ลงบนสินค้าทุกประเภทในร้านของเรา

- ของใช้ในบ้าน คลิกที่นี้!

แก้วมัค , ที่รองแก้ว , กระเป๋าใส่แก้วน้ำ , ขวดน้ำ ,แผ่นคว่ำจาน, 
ถาดใส่สิ่งของ , ช้อนไม้เบิรช์ , ส้อมช้อนมีดไม้ ,กระบอกน้ำ ,
จานโชว์รูปภาพที่ระลึก , เซตกล่องของขวัญสุดพิเศษ


- สินค้าสำหรับเด็ก คลิกที่นี้!
เครื่องประดับ กางเกงขาสั้น สเวตเตอร์
กางเกงเดินป่า ฮู้ดดี้ แจ็คเก็ตเดินป่า
เสื้อทีมฟุตบอล เซตชุดทำอาหาร
ขวดน้ำ กระเป๋าสะพายข้าง
กระเป๋าเป้ หมวกเบสบอล โคมไฟLED 
ตุ๊กตา เสื้อครอบครัว


- สินค้าสำหรับเด็กแแรกเกิด คลิกที่นี้!
หมวกบีนนี่ เสื้อผ้าแฟชั่น ชุดเดรส บอดี้สูท ชุดสูท
ผ้ากันเปื้อน ที่คาดผม ผ้าเช็ดตัว เซตชุดเด็กอ่อน
ถุงมือ แปรงหวีผมไม้


- แฟชั่นสำหรับผู้หญิง คลิกที่นี้!
ชุดว่ายน้ำ ชุดนอน เสื้อยืด เสื้อกล้าม เสื้อสายเดี่ยว 
เสื้อโอเวอร์ไซซ์ สเวตเตอร์ เกาะอก ชุดเดรส 
ผ้าพันคอ เลกกิ้ง เสื้อครอป กางเกงขาสั้น 


- ชุดเดินป่าสำหรับผู้หญิง คลิกที่นี้!
แจ็คเก็ตเดินป่า กางเกงเดินป่า แจ็คเก็ตคู่รัก
เสื้อกันฝน เสื้อกันฝนคู่รัก


- ชุดออกกำลังกายสำหรับผู้หญิง คลิกที่นี้!
ชุดกีฬาคู่รัก เสื้อยืดQuick Dry เสื้อครอป เสื้อกล้าม 
ฮู้ดดี้ แจ็คเก็ต กระโปรงเทนนิส 
เซตชุดออกกำลังกาย เสื้อกีฬา เลกกิ้งขาสั้น 
เลกกิ้งขายาว ชุดโยคะ


- เครื่องประดับ คลิกที่นี้!
ต่างหู สร้อยคอ สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า 
กำไลข้อมือ แหวนแต่งงาน คลิปหนีบเนคไท
พวงกุญแจ แหวนเงินแท้925 
แหวนฝังอัญมณีประจำวันเกิด
สร้อยคอโปรเจคเตอร์ สร้อยข้อมือสายหนัง


- งานปาร์ตี้ งานอีเว้นท์ คลิกที่นี้!
ลูกโปร่งรูปต่างๆ กล่องอะคริลิคใส่แหวนแต่งงาน
ป้ายอะคริลิค คลิปหนีบเนคไท 
สติ๊กเกอร์ติดขวดไวน์ ช้อนส้อมมีดไม้
ขวดใส่ไวน์ กระเป๋าผ้าแคนวาส
แปรงหวีผมเด็กแรกเกิด หมวกปีกกว้าง
กระจกเงา เซตกล่องของขวัญ ตุ๊กตาดินปั้นคู่รัก
แหวนแต่งงาน สติ๊กเกอร์แทททู หมอนตุ๊กตา


- สินค้าไอที คลิกที่นี้!
เซตกล่องของขวัญไอที เคสมือถือ แผ่นรองเมาส์
แฟลชไดร์ฟ ปลอกเบาะหุ้มที่นั่งรถยนต์
ที่บังแดดรถยนต์ แท่นชาร์จมือถือไร้สาย


- แฟชั่นสำหรับผู้ชาย คลิกที่นี้!
แจ็คเก็ต กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว เสื้อโปโล 
ฮู้ดดี้ เสื้อยืด เสื้อโอเวอร์ไซซ์ เสื้อกล้าม เสื้อบริษัท
เสื้อเบสบอล ถุงเท้า กางเกงวอร์ม เสื้อกั๊กแขนกุด


- ชุดเดินป่าสำหรับผู้ชาย คลิกที่นี้!
แจ็คเก็ตเดินป่า กางเกงเดินป่า เสื้อกันฝน
แจ็คเก็ตคู่รัก เสื้อกันฝนคู่รัก กางเกงวอร์ม
กางเกงขี่จักรยาน แจ็คเก็ตสกีน้ำ 


- ชุดกีฬาสำหรับผู้ชาย คลิกที่นี้!
เหรียญรางวัล ฮู้ดดี้ เสื้อกล้าม แจ็คเก็ต 
เสื้อยืดQuick Dry กางเกงวอร์ม เสื้อกีฬา
กางเกงกีฬา เสื้อโปโล เสื้อทีมฟุตบอล 


- กางเกงในสำหรับผู้ชาย คลิกที่นี้!
กางเกงในจีสตริง กางเกงในหลายสี
กางในสีขาว กางเกงในเอวต่ำ
บ๊อกเซอร์ เซตกางเกงในคู่รัก
กางเกงในสำหรับLGBT+


- กางเกงในสำหรับผู้หญิง คลิกที่นี้!
กางเกงในลูกไม้ กางเกงในหลากสี
กางเกงในจีสตริง 
บ๊อกเซอร์ เซตกางเกงในคู่รัก
กางเกงเลกกิ้ง กางเกงในบิกีนี่
กางเกงในเอวสูง


- ห้องนอน ห้องครัว ห้องน้ำ คลิกที่นี้!
ถุงมือทำอาหาร ผ้าปูโต๊ะ
ผ้ากันเปื้อน เซตชุดทำอาหารสำหรับเด็ก
ที่รองแก้ว ผ้าคว่ำจาน เสื่อปิกนิค
ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม รองเท้าใส่ในบ้าน
เซตปลอกฝาครอบโถสุขภัณฑ์
ปลอกโซฟา ผ้าม่าน หมอนอิง หมอนหนุน
แม่เหล็กติดตู้เย็น พรมติดใต้ต้นคริสต์มาส
ป้ายผ้าใบติดผนัง


- คริสตัล และ ของตกแต่งบ้าน คลิกที่นี้!
คริสตัลรูปต่างๆ จานโชว์รูปภาพที่ระลึก
หมอนอิง ภาพแคนวาสติดผนัง
พวงกุญแจคริสตัล นาฬิกาตั้งโต๊ะ
นาฬิกาติดผนัง ป้ายดีบุกติดผนัง 
ฝาขวดติดผนัง แผ่นรองเมาส์
โคมไฟไม้LED จิ๊กซอว์ ใบไม้สลักรูปภาพ
ถ้วยรางวัล แผ่นไม้สลักรูปภาพ กรอบรูปไม้


- ป้ายเลขที่บ้าน คลิกที่นี้!
ป้ายเลขที่บ้านอะคริลิค
ป้ายPVC ป้ายไม้ติดประตู
ป้ายโลโก้บริษัท ป้ายเลขที่บ้านสไตล์ยุโรป
ป้ายเลขที่บ้านโซลาร์เซลล์


- รองเท้า คลิกที่นี้!
รองเท้าผ้าใบสำหรับผู้หญิง
รองเท้าผ้าใบสำหรับผู้ชาย
รองเท้าแตะ
รองเท้าใส่ในบ้าน
รองเท้าผ้าใบสลิปออน
รองเท้ากีฬา 

- กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าใส่บัตร คลิกที่นี้!
กระเป๋าใส่เหรียญ
กระเป๋าสตางค์ผู้ชายหนังPu
กระเป๋าใส่บัตรต่างๆ
กระเป๋าผู้หญิงทรงยาว 
กระเป๋าคลัทซ์แบบยาว

- พวงกุญแจ คลิกที่นี้!
พวงกุญแจ Rhinestone
พวงกุญแจคริสตัล
พวงกุญแจอะคริลิค
พวงกุญแจหนังแท้
พวงกุญแจคลิปติดแว่นตาที่เสื้อ
พวงกุญแจกระดุมแปะรูปร่างต่างๆ
พวงกุญแจกริตเตอร์เรืองแสง
พวงกุญแจฟิล์มม้วน
พวงกุญแจสแตนเลสสตีล
พวงกุญแจปฎิทินงานแต่งงาน
พวงกุญแจแฟลชไดร์ฟ
พวงกุญแจรูปปั้นศีรษะคน

- หมวก คลิกที่นี้!
หมวกปีกกว้าง หมวกเฟโดร่า
หมวกฟลอปปิ้ หมวกเบสบอล 
หมวกบักเก็ต หมวกกอล์ฟ
หมวกบีนนี่ หมวกไหมพรม
หมวกสำหรับขี่จักรยาน
หมวกสไตล์ฮิปฮอบ
ผ้าคาดศีรษะ ที่คาดผม ที่โพกผม
กระจังป้องกันใบหน้า

- นาฬิกาข้อมือ แว่นตากันแดด คลิกที่นี้!
แว่นตากันแดดขาไม้+กล่องไม้
นาฬิกาข้อมือสแตนเลสสตีล
นาฬิกาข้อมือสายหนัง
นาฬิกาข้อมือไม้
นาฬิกาข้อมือคู่รัก 
นาฬิกาข้อมือสายไนลอน
นาฬิกาข้อมือหน้าปัดสแตนเลสายไม้

- เครื่องประดับหินCaboChon คลิกที่นี้!
แหวนโลหะ
ต่างหูไม้ ต่างหูแฟชั่น
จี้สร้อยคอโลหะรูปทรงต่างๆ
จี้สร้อยคอรูปดอกไม้
จี้สร้อยคอไม้
สร้อยคอโลหะ
พวงกุญแจ เข็มกลัด
กำไลข้อมือRhinestone
กำไลข้อมือกำมะหยี่
กำไลข้อมือโลหะ
กำไลสแตนเลสสตีล
สร้อยข้อมือสายหนัง
กระเป๋าใส่เหรียญ

- ตุ๊กตาดินปั้นเหมือนคนจริง คลิกที่นี้!
ตุ๊กตาดินปั้นแบบ1 คน
ตุ๊กตาดินปั้นแบบเป็นคู่
ตุ๊กตาดินปั้นแบบ 3 คน
พวงกุญแจตุ๊กตาดินปั้นใบหน้าคน
ตุ๊กตาดินปั้นคู่รักงานแต่งงาน

- ตุ๊กตา และ ของเล่น คลิกที่นี้!
สติ๊กเกอร์แทททู
ไพ่โป๊กเกอร์ จิ๊กซอว์
หมอนรองคอ
ตุ๊กตาดินปั้นรูปคน
ตุ๊กตากระต่าย
พวงกุญแจหมอนตุ๊กตา
หมอนสอดมือ
หมอนตุ๊กตาปีนักษัตร12ราศี
หมอนตุ๊กตาชุดสไตล์จีน
หมอนตุ๊กตารูปหัวใจ
หมอนตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ
หมอนตุ๊กตาชุดคริสต์มาส
หมอนตุ๊กตากระต่ายชุดบิกีนี่
หมอนตุ๊กตารูปสัตว์เลี้ยง
ตุ๊กตาจำลองสัตว์เลี้ยงตัวโปรด
หมอนผ้าห่ม
ปลอกหมอนอิง

พวงกุญแจตุ๊กตาดินปั้นใบหน้าคน

- สินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง คลิกที่นี้!
ชามใส่อาหาร เสื้อฮู้ดดี้
พวงกุญแจกระเป๋ามินิใส่ถุงขยะ
ผ้าห่ม หมอน
ถุงผ้าใส่อาหารเม็ด
กระเป๋าใบเล็กใส่สิ่งของ
ตะกร้าใส่สิ่งของ
กล่องใส่สิ่งของ
สายจูง+ปลอกคอ
แผ่นรองชามอาหาร
พรมเช็ดเท้ารูปสัตว์เลี้ยง
ปลอกคอสุนัข ปลอกคอแมว
ปลอกคอหนัง ปลอกคอหนังPU
ปลอกคอไนลอน ป้ายชื่อโลหะ
ป้ายชื่อสแตนเลสสตีล
ป้ายชื่อยางสนเรืองแสง

- ธงต่างๆ ป้ายแบนเนอร์โฆษณา คลิกที่นี้!
รูปภาพแคนวาส ป้ายไม้ติดประตู
ป้ายแบนเนอร์โฆษณาแบบต่างๆ
ธงโฆษณาขนาดต่างๆ
ธงโฆษณาแบบติดรถยนต์
ธงโฆษณาแบบติดจักรยาน
ธงโฆษณาแบบเสื้อคลุม
ธงโฆษณาแบบสามเหลี่ยม
ผ้าพันคอเชียร์ทีมฟุตบอล
ผ้าคลุมไหล่พิธีจบการศึกษา
ป้ายดีบุกติดผนัง
ป้ายผ้าใบแขวนโชว์รูป
ป้ายPVCแขวนประตู
ป้ายอะคริลิคโลโก้บริษัท


- อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และ เครื่องเขียน คลิกที่นี้!
สมุดไดอารี่ ปากกาโลหะ
ป้ายหนังแท้ติดผนัง
ป้ายไม้แขวนกุญแจ
โปสเตอร์ภาพแคนวาส 
นาฬิกาติดผนัง นาฬิกาตั้งโต๊ะ
ถาดหนังสำหรับใส่ของ
เซตกล่องของขวัญ
กระเป๋าใส่ดินสอ
ตะขอสำหรับแขวนกระเป๋า
ที่คั่นหนังสือสายหนัง
คลิปหนีบเนคไท
กระเป๋าใส่แล็ปท็อป

- กระเป๋า คลิกที่นี้!
กระเป๋าสะพายไหล่ , กระเป๋าใส่เหรียญ, กระเป๋าเป้ ,

กระเป๋าใส่อาหาร และ เครื่องดื่มเก็บความเย็น , กระเป๋าคาดเอว ,

กระเป๋าแล็บท็อป16 นิ้ว , กระเป๋าเป้แล็บท็อปมีสายชาร์จอุปกรณ์ไอที ,

กระเป๋าปิกนิค , กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ ,กระเป๋าใส่ดินสอ ,

กระเป๋าใส่เหรียญ และ ธนบัตร ,
กระเป๋าย่าม , กระเป๋าใส่เครื่องงสำอางค์ ,
กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก , กระเป๋าผ้า ,
กระเป๋าสะพายไหล๋หนังPU , กระเป๋าเดินทางใบใหญ่,
กระเป๋าสะพายหลัง , เสื่อปิกนิคพร้อมกระเป๋า ,
กระเป๋าคลัทซ์ , กระเป๋าถือใบใหญ่สำหรับผู้หญิง ,
กระเป๋าสตางค์ทรงยาว , กระเป๋าเป้สะพายข้าง ,กระเป๋าถือหนังPU ,

กระเป๋าสะพายหนังแบบเชือกผูก , กระเป๋าแคนวาส , เคสใส่แว่นตา ,

กระเป๋าสำหรับใส่แก้วน้ำ , ตะกร้าแคนวาส , กระเป๋าผ้าแคนวาส ,

กระเป๋าเป้สะพายไหล่สำหรับเด็ก

 

bottom of page